Фотополимерни форми

Използваме пластини със следните характеристики:


»2,54
минимална изолирана точка - 100 микрона
минимална изолирана линия - 100 микрона
растер 2-95% при 60 л / см
» 2,84
минимална изолирана точка - 130 микрона
минимална изолирана линия - 102 микрона
растер 2-95% при 60 л / см
» 3,94
минимална изолирана точка - 500 микрона
минимална изолирана линия - 350 микрона
растер 3-98% при 60 л / см
» 5,51
минимална изолирана точка - 500 микрона
минимална изолирана линия - 350 микрона
растер 5-95% при 60 л / см
съхранение »

 

Copyright © 2005 Ramos 91 Ltd. All rights reserved.