Фотополимерни форми

Използваме само пластини Cyrel на DuPont със следните характеристики:

»1,14
минимална изолирана точка - 100 микрона
минимална изолирана линия - 100 микрона
растер 2-95% при 60 л / см
»1,7
минимална изолирана точка - 100 микрона
минимална изолирана линия - 100 микрона
растер 2-95% при 60 л / см
» 2,84
минимална изолирана точка - 130 микрона
минимална изолирана линия - 102 микрона
растер 2-95% при 60 л / см
» 3,94
минимална изолирана точка - 500 микрона
минимална изолирана линия - 350 микрона
растер 3-98% при 60 л / см
» 5,51
минимална изолирана точка - 500 микрона
минимална изолирана линия - 350 микрона
растер 5-95% при 60 л / см
съхранение »

 

Copyright © 2005 Ramos 90 Co. All rights reserved.