Съхранение, съвместими разтвори

Фотополимерните форми трябва да се съхраняват много добре изчистени на цилиндър, ръкав или демонтирани в хоризонтално положение. Не трябва да се излагат на пряка слънчева светлина, силна бяла светлина и среда с висока концентрация на оэон.
За чистене се препоръчва пропилов алкохол или вода(за клишета работещи с мастила на водна основа).

Съвместими разтвори
Препоръчителна концентрация
Максимална концентрация
Eethyl Alcohol
100
Isopropyl Alcohol
100
Normal Butyl Alcohol
100
Normal Propyl Alcohol
100
Water
100
Ethyl Acetate
15
25
Normal Propyl Acetate
15
25
Hexane
6
10
Heptane
6
10
Toulene
5
8
Benzene
5
8
 

Copyright © 2005 Ramos 90 Co. All rights reserved.