Поръчки
» Може да направите поръчка на място в офиса на фирмата или да изпратите мостра на опаковката, която после се коментира.

» При заявка по e-mail за предпочитане е файловете да ни бъдат изпратени във формат CorelDraw, задължително конвертирани в криви.
В тялото на писмото или във файла съдържащ проекта опишете:

име на фирма и телефони за контакт
посока на печа
диаметър на голия печатен цилиндър
необходима дебелина на клишето
дебелина на клишепласта (лепенката)
линеатура на растерния вал

* съобразен проект с техническите изисквания на съответния фотополимер.
 

Copyright © 2005 Ramos 90 Co. All rights reserved.